Статут

СТАТУТ
БІЗНЕС-КЛУБУ
Скадовської гімназії

Шкільний клуб підприємницької діяльності «БІЗНЕС-КЛУБ» працює на базі Скадовської гімназії Скадовської міської ради. КЛУБ  засновано на принципах учнівського самоврядування, це творче обєднання гімназистів, що  має свого президента, актив, статут. Органом управління клубу є Рада, до складу якої входять вчителі-опікуни, президент, віце-президент та творчий директор. Клуб веде свою діяльність, проводить засідання та розміщує інформацію щодо своєї діяльності за інтернет адресом:

1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ
формування підприємницького світогляду гімназистів

2.    ЦІЛІ РОБОТИ КЛУБУ
·  поглиблення знань і вмінь учнів з економіки;
·проактивність, профконсультування, застосування економічних знань на практиці;
· вироблення навичок роботи в команді;
·розширення співпраці з органами місцевого самоврядування, бізнесовими структурами та громадськими організаціями
·формування підприємницької культури та розвиток якостей, необхідних для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі

3.    ЧЛЕНСТВО КЛУБУ
·членами клубу можуть бути учні 8-11 класів, які розділяють принципи діяльності клубу;
·засідання членів клубу здійснюються не менше двох разів на місяць

4. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ
4.1.   Члени клубу мають право:
·  вільно висловлювати свої думки;
·  брати участь у всіх видах діяльності клубу;
·  вносити пропозиції щодо вдосконалення форм роботи клубу;
·  використовувати інформаційні ресурси клубу;
·брати участь у обговоренні створення Статуту клубу та вносити зміни до його змісту;
·обговорювати план роботи клубу, його перспективу та подальші плани;
·бути обраним до Ради клубу шляхом відкритого голосування, при цьому враховується думка інших членів клубу;
· вносити зміни до регламенту, змісту засідань клубу.
4.2.    Обов’язки членів клубу:
·відвідувати засідання клубу підприємства відповідно до затвердженого плану;
·бути дисциплінованим, ввічливим до оточуючих, толерантним до інших учасників;
· сумлінно виконувати доручення , завдання клубу;
· у разі відсутності на засіданні, треба обов’язково повідомити Раду клубу;
·дотримуватись принципів діяльності клубу, передбачених Статутом
4.    4.3.  Підстава для виключення:
· власна заява на виключення;
·  невиконання принципів роботи клубу;
4.4.  Принципи діяльності клубу:
   · добровільності;
   ·  рівноцінності;
   ·  конфіденційності

5.ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ
·     дата початку діяльності клубу вважається 12 вересня 2013 року;
·     діяльність клубу здійснюється на основі ПЛАНУ роботи клубу;
·     План роботи складається вчителями-опікунами за участю Ради клубу та узгоджується з заступником директора гімназії з науково-методичної роботи;
·     ПЛАН роботи клубу затверджується директором гімназії;
·     діяльність клубу розрахована на 2013-2014 навчальний рік і може бути продовжена

6.  ОСНОВНІ ПРОГРАМОВІ БЛОКИ ЗАНЯТЬ КЛУБУ
Робота клубу здійснюється за напрямками:
·пошукова діяльність (організація зустрічей, створення та підтримка електронної версії занять, підтримка блогу);
·навчальна діяльність (проведення занять з використанням ІКТ, участь у дистанційних курсах, конкурсах);
·соціологічне дослідження (проведення опитування, аналізу);
· психологічний супровід занять. 

2 коментарі: